Procedures en criteria Spiegel & Reflex Duivense ondernemersverkiezingen vastgesteld

Procedures en criteria Duivense ondernemersverkiezingen vastgesteld

Procedures en criteria Duivense ondernemersverkiezingen vastgesteld

De ledenvergadering van MKB Duiven heeft woensdag 22 april de nieuwe richtlijnen vastgesteld voor de procedures en criteria voor de verkiezing van de Duivense ondernemer van het jaar en de Duivense starter van het jaar.

Naar aanleiding van de de ledenvergadering in 2014 hebben we een commissie ingesteld, die zich moest gaan buigen over de procedure en criteria voor onze ondernemersprijzen.

De commissie bestond uit Wim Oosterman (voormalige bestuurslid MKB Duiven), Rico Megens (ex-penningmeester MKB Duiven) en Rien Boskeljon, die lid is van de jury van onze startersprijs.

De commissie heeft herhaaldelijk tussentijds aan het bestuur van MKB Duiven gerapporteerd en het resultaat van hun niet geringe inspanningen werd woensdagavond door de leden besproken.

Commissievoorzitter Wim Oosterman lichtte de notitie en het advies van de commissie toe. Daarna werden er vragen gesteld, die door de commissieleden werden beantwoord. Tot besluit werd de notitie integraal in stemming gebracht.

Het bestuur van MKB Duiven is Wim Oosterman, Rico Megens en Rien Boskeljon veel dank verschuldigd omdat ze er in zijn geslaagd dit heikele onderwerp tot een goed einde te brengen.

Download hier Procedures en criteria Duivense ondernemersverkiezingen