Werkwijze

Spiegel & Reflex werkt bij trainingen met een helder stappenplan wat vooraf uitgebreid wordt besproken met de opdrachtgever. Op deze manier wordt het voor de opdrachtgever duidelijk welke stappen er exact volgen. Hieronder vindt u een overzicht van de stappen uit het stappenplan:

Stap 1
Altijd eerst een intake gesprek om de organisatie/strategie te leren kennen.

Stap 2
De cursist maakt daarna een S.W.O.T. van de bestaande, eigen situatie.

Stap 3
Cursist stelt zelf, gecoacht door de trainer, zijn meetbare leerdoelen vast aan de hand van de opgestelde S.W.O.T.

Stap 4
Trainen op de genoemde doelstellingen met daaraan gekoppeld praktijkopdrachten
Toetsing leerdoelen

Stap 5
Opdrachten in de praktijk brengen en terugkoppelen in de volgende sessies
Toetsing leerdoelen

Stap 5 Evaluatie
Behaalde resultaten toetsen aan de gestelde doelen.