Leiderschap- en Communicatietraining voor Zeevarenden

Inleiding

Leidinggeven en communiceren is voor velen al lastig genoeg. Op zee brengt dit echter nog meer specifieke uitdagingen met zich mee. In deze praktijkgericht trainingen leren zeevarenden hun leiderschaps- en communicatievaardigheden verder te verbeteren.

Doel

Verbeteren van leiderschaps- en communicatievaardigheden voor gebruik aan boord

Lesprogramma

Programma


Dag 1 – ochtend

Introductie:

 • Wat maakt communiceren en leidinggeven op zee bijzonder?
 • Kennismaking (oefenen met vragen stellen, doorvragen en luisteren)
 • Leerdoelen aan elkaar presenteren (oefenen met feedback geven)

Introductie communicatiemodel:

 • Hoe omgaan met aannames?
 • Oefenen met vragen stellen en doorvragen
 • Je verplaatsen in de lezer (bij e-mailverkeer)
 • Zorgdragen voor een juiste setting bij lastige gesprekken
 • Gespreksopbouw

Dag 2 – middag

Introductie leiderschap:

Bespreken van verschillende vormen en stijlen van leidinggeven: sturend, informerend, instruerend, motiverend, coachend, delegeren. Welke vorm zet je als leidinggevende op zee wanneer in? Per vorm krijgt de deelnemer handvatten aangeboden.


Middag 2e dag en ochtend 3e dag:

Oefenen met de balans vinden tussen sterk leiderschap en het behouden van een goede sfeer aan boord. Per onderwerp wordt een model/handvat aangeboden, gevolgd door een oefening.

 • Compliment geven/feedback geven
 • Delegeren
 • Mailcommunicatie
 • Functioneringsgesprek/Beoordelingsgesprek
 • Correctiegesprek
 • Mediation

Middag 3e dag:

De deelnemers krijgen een case voorgelegd waarbij ze de verschillende elementen uit de training (gebaseerd op de belangrijkste uitdagingen op schepen) gecombineerd moeten toepassen. Hierbij zal situationeel leidinggeven een belangrijke rol spelen. Aan het eind van de training maken ze een praktijkplan waarin ze beschrijven hoe ze in de dagelijkse praktijk aan de slag gaan met het geleerde.


Terugkomdag:

Ongeveer 4 maanden na de training wordt een terugkomdag georganiseerd, waarbij de deelnemers aan elkaar presenteren hoe ze aan de slag zijn gegaan met hun praktijkplan. De deelnemers geven elkaar feedback op deze presentaties. In het tweede dagdeel gaan de officieren aan de slag met onderwerpen waar ze nog moeite mee hebben.

Training voor crewmanagers (leidinggevenden/coaches)

Om te zorgen dat de training blijvend effect heeft is het van belang dat de leidinggevenden aan wal de officieren op een juiste manier begeleiden. Om die reden bieden we de crewmanagers een training aan van 2 dagdelen. In deze training leren de crewmanagers welke onderwerpen de officieren aangereikt krijgen en hoe ze de officieren het beste kunnen coachen. Voor de groep die in juni 2016 start wordt deze dag kosteloos aangeboden. Deze dag zal in overleg met de crewmanagers worden ingepland.

Neem direct contact met ons op voor onze leiderschapstraining