BBL Opleidingen voor werkenden

BBL Opleidingen voor werkenden
Naast onze bekende trainingen verzorgen wij  in samenwerking met ROC Rijn & IJssel Arnhem opleidingen die een officieel diploma MBO AKA Techniek Niveau 1 opleveren.

Als werkgever kunt u gebruik maken van de Wet Vermindering Loonafdracht en door onze rijkserkenning komen er tevens gelden
van het ministerie beschikbaar. Vanaf 8 deelnemers kunnen wij nagenoeg budgetneutraal deze opleidingen op uw locatie uitvoeren.

Wij stemmen het lesprogramma af op de werkzaamheden die binnen het bedrijf plaatsvinden. Het wordt dus een bedrijfs- en
functiegerichte opleiding die daardoor een grote toegevoegde waarde heeft.

Globale inhoud:

  • Communicatie
  • Lezen en interpreteren van bedrijfsvoorschriften en werkinstructies
  • Vaktechniek (soms in samenwerking met de brancheorganisatie)
  • Besturing en Onderhoud Productiemachines
    • Met o.a. PLC techniek en Hydrauliek
  • Praktijk onderhoudstechniek
  • PC Office training
  • Lasopleiding
  • Etc.

Graag maken wij geheel vrijblijvend een afspraak om u te informeren over de mogelijkheden.